Házirend

A Bűvész Színház a meghirdetett előadások előtt egy órával, illetve a vasárnap meghirdetett Bűvész Iskola programok alatt látogatható, tart nyitva. Ettől eltérő rendkívüli nyitva tartásunkról a www.buveszszinhaz.hu hivatalos oldalunkon adunk tájékoztatást.

Műsorainkra érvényes belépőjeggyel lehet belépni. Ez alól kivételt képeznek az ingyenes előadások, programok. A rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

Rendezvényeinkre késve érkező vendégeink helyüket csak a Bűvész Színház kollégájának segítségével, a trükkök közötti úgynevezett taps-szünetekben foglalhatják el. Ha az előadás szünetet is magában foglal, a későn érkezők helyeiket csak a szünetben foglalhatják el.

Színházunk 46 ülőhellyel rendelkezik, álló helyeket nem tartunk fent.

Kerekes székes vendégeink részére a Bűvész Színház akadálymentesen látogatható. Kerekes székes látogatóink számára a megváltott ülőhelynél az ülést cseréljük, vagy kivételes esetekben a kényelmes és akadálymentes közlekedést elősegítve módosítunk a foglalási helyen.

A ruhatár használata ingyenes és ajánlott. Amennyiben olyan értékes csomaggal érkezik (pl. laptop, értékesebb hangszer), amelyet nem szívesen hagy a ruhatárban, kollégáink lehetővé teszik, hogy ezeket bevigye magával, amennyiben azok mérete lehetővé teszi biztonságos elhelyezésüket a szék alatt, vagy kérésre, a kollégáknak fenntartott biztonságos helyre félretesszük.

A Bűvész Színház nem rendelkezik külön a vendégek részére fenntartott parkolóhelyekkel, vagy garázzsal, parkolni közterületen, a Bartók Béla úton ingyenesen, vagy a Bűvész Színház közelében lévő mellékutcában parkolásí díj ellenében tehetik meg. A parkolás hétvégenként és 18 óra után mindenhol ingyenes a Bűvész Színház közelében. (A parkolási díjak esetleges változását kérjük kísérje figyelemmel a parkolóautomatáknál.)

A Bűvész Színház műsorai tekintetében fenntartja az időpont és a szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát.

Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni, akár személyesen, akár online történt a vásárlás. Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza.

Műsor elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik:

Az elmaradt előadásról tájékoztatást küldünk, amennyiben rendelkezünk bármilyen (telefon, e-mail) elérhetőséggel. Ezután két lehetőséget kínálunk fel. Vagy visszaváltást, ami a meghatározott nyitva tartási időben a Bűvész Színházban készpénzben, vagy bankszámlaszám megadását követően átutalással történhet. Vagy jegycserét kínálunk fel, ekkor e-mail címünkre kérjük elküldeni a kiválasztott műsort, és a szabad helyek függvényében tudjuk foglalni a csere jegyeket.

A nem a Bűvész Színház által szervezett (befogadott) műsorok elmaradása esetén a jegyvisszaváltás lehetőségéről a rendezvény szervezőitől – a jegyen található közvetlen elérhetőségein keresztül – személyesen kaphat felvilágosítást.

Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.

A Bűvész Színház műsoraira különböző kuponok, ajándékkártyák és vouceherek segítségével is lehet belépőjegyet váltani. Ezek a: Feldobox, AJI Kártyák, NagyNap és PihiPakk voucherek.  Ezek az utalványok készpénzre nem váltható át, és aktiválásuk jegyvásárlásnak minősülnek, így a foglalás után cserére és visszatérítésre nincs lehetőség, kivéve elmaradt előadás esetén. Amennyiben az ajándékutalvánnyal rendelkező az ajándékutalványon szereplő jegyszámnál kevesebb jegyet foglaltat be, a Bűvész Színháznak nem áll módjában a különbözetet visszaadni.

Amennyiben egy műsor ideális lebonyolításához szükséges, a nézők átültetésének jogát a Bűvész Színház fenntartja abban az esetben, ha a nézőnek hasonló helyet tud biztosítani. Ilyen esetben a műsor megkezdése előtt a kollégák tájékoztatják a nézőket az esetleges átültetésről.

Előadásainkat négy éven aluli gyermekek nem látogathatják. Az ölben ülés engedélyezett, de ebben az esetben is belépőjegy váltása szükséges.

Az előadások alatt a nézőtérről valamilyen ok miatt távozó vendégeinket kérjük, hogy azt mások zavarása nélkül tegye, illetve csak a taps-szünetben, vagy szünetes műsorok esetében, a szünetben térjen vissza a helyére.

Felnőtteknek szóló előadásaink látogatását kisiskolás (6 éves) kor alatt nem javasoljuk. A kifejezetten gyermekeknek szóló rendezvényeknél is kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat. Amennyiben a koncerten részt vevő gyermek viselkedésével vagy hangoskodással zavarja a felnőttkoncertek vendégeit, kollégáink felszólíthatják őt és kísérőjét a terem elhagyására.

A Bűvész Színház kollégái távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki beszélgetéssel vagy hangos viselkedéssel az előadást vagy annak élvezetét zavarja. Amennyiben a rendbontó vendég nem hajlandó a kolléga felszólítása ellenére elhagyni a termet, úgy a kolléga szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményez. A rendezvények alatt a mobiltelefon és más, a rendezvényt zavaró eszköz használata nem megengedett, kivéve, ha a Bűvész Színháztól külön engedély volt kérve fénykép készítésére.

A látogató a Bűvész Színház területére történt belépéssel kifejezetten elfogadja, hogy a Bűvész Színház egész területén, illetve termeiben kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen látogatói minőségében bármely látogató feltűnhet, de a felvétel felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet sem a Bűvész Színházzal, sem a szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.

A felvételek készítése esetén a kamerahelyek kiválasztásánál megpróbáljuk úgy elhelyezni a kamerákat, hogy azok a nézőket ne vagy a lehető legkevésbé zavarják a műsor élvezetében.

Az várótérben, illetve az előadás előtt és után a színházteremben kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett. Minden egyéb esetben a Bűvész Színháztól kell előzetes engedélyt kérni fotózáshoz.

A Bűvész Színház területére állatot, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni. Közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor, görkorcsolya, gördeszka stb.) abban az esetben lehet behozni, ha az eszköz kényelmesen elhelyezhető a várótérben.

Tilos bevinni a rendezvénytermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a középső folyosót.

A Bűvész Színház egész területe nemdohányzó. Dohányozni kizárólag a színház előtt, a bejárattól minimum 5 m távolságra lehet.

A látogató köteles a Bűvész Színház helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az helyiségekben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet.

Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a Bűvész Színház dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

A Bűvész Színház területén elhagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.

Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Bűvész Színház és mások vagyonának, illetve a Bűvész Színház épületének, berendezéseinek, és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

A Bűvész Színház egész területén kizárólag a Bűvész Színház írásbeli engedélye alapján végezhető az intézmény rendeletetésén túlmutató tevékenység, illetve valamennyi üzleti célú tevékenység.

A Bűvész Színház kollégáinak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.

A fentiek a Házirend szabályai. Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink segítségét. Kedves vendégeink együttműködésüket előre is köszönjük, és egyben örömmel várjuk Önöket rendezvényeinkre!